Lõuna-Eesti Turismiklastri / Visit Tartu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline”
kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja
Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel
täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

With the COVID-19 safety label, trusted to us by Visit South Estonia / Visit Tartu we confirm that we
follow the requirements and instructions of the Government and the Health Board of Estonia established for our field of activity, we keep up to date with the information and help visitors to comply with the virus prevention rules on site.