Kirjutaja

MARILYN PIIRSALU
"Kirjutaja" 
2022

kuivnõel 5/5
mõõdud koos valge puitraamiga 54 x 54 cm
kujutis 40 x 39,5 cm
Läbi müüdud